Overvejelser om brugerinddragelse og sociale medier

Et af vores største mål helt fra begyndelsen af planlægningen – både fra vores men også TV 2’s side – var at højne brugerinddragelsen. Her spiller de sociale medier i kraft af deres forcer naturligvis en stor rolle.

Som nævnt var Twitter ikke en del af dette projekt, hvorfor brugerinddragelsen dermed primært blev målrettet mod Facebook.

Årsagen til at vi gerne vil højne brugerinddragelsen er, at netop brugerinddragelse ikke er særligt udbredt i det danske mediebillede. I kraft af TV 2’s styrke på netop cykeldækningen i Danmark er det oplagt at forsøge at få mere interaktion med brugerne, da det på forhånd var vores tese, at der var en længsel efter dette blandt brugerne.

Valget af redskabet Cover It Live som vores primære platform var i høj grad også med brugerinddragelse in mente. Det er nemt og overskueligt for brugerne at deltage aktivt i begivenheden; der er ikke nogen oprettelse/login krævet, brugerne skal blot skrive deres navn og dernæst deres spørgsmål i det tilhørende kommentarfelt. Og vi fandt hurtigt ud af, at det havde meget potentiale at kunne inddrage brugerne så direkte i vores dækning. Folk blev hurtigt vænnet til at kunne stille spørgsmål om stort og småt i cykelverdenen eller bare komme med deres egne kommentarer til løbet.

Brugertallene (som kan ses på denne side) var dog ikke overvældende, efter løbet forlod Danmark. Så vi var meget omhyggelige med at få så mange af brugernes bidrag med i vores dækning som overhovedet muligt. Det gjorde vi netop for at give de brugere, der nu en gang benyttede vores tiltag, en oplevelse af, at de var med i dækningen. Hvis en bruger loggede på vores Cover It Live og stillede et spørgsmål, som ikke blev besvaret, ville vi risikere, at vedkomne både hurtigt loggede af igen og med stor sandsynlighed ikke ville vende tilbage. Derfor var det stort set kun useriøse kommentarer eller deciderede klager til TV 2, vi ikke inddrog i vores dækning.

Vi fornemmede dog en vis forvirring blandt brugerne over, hvem der egentlig styrede Bag Om Giroen på Cover It Live. For at minimere denne forvirring havde vi dog sørget for at få taget billeder af os tre, der ville være ud for vores kommentarer sammen med vores navne. Alligevel fik vi dog mange spørgsmål der var rettet direkte mod Henrik Jul eller kommentatorerne, Dennis Ritter og Rolf Sørensen. Vi forsøgte dog efter bedste formåen at besvare disse spørgsmål og især dem af ren teknisk eller faktuel karakter, så vi ingen problemer i at besvare.

Spørgsmål der gik på Jul, Ritter og Rolfs rent personlige vurdering var vi dog meget påpasselige med at svare på, og gjorde det i stedet klart, at de ikke havde mulighed for at følge med i vores Cover It Live, og altså derfor ikke så de spørgsmål, der blev stillet.

Som løbet skred frem begyndte folk dog i højere grad at spørge til vores personlige vurderinger, og disse spørgsmål besvarede vi naturligvis.

Juls Hjørne

TV 2 havde på forhånd et ønske om at afprøve et koncept, der skulle kaldes Juls Hjørne. Det gik ud på, at seerne hver dag kunne stille et spørgsmål til TV 2’s cykelekspert Henrik Jul. De tre bedste ville blive udvalgt og besvaret på en video på Facebook og YouTube, mens det bedste ville blive besvaret og præmieret på TV.

Vi fik ansvaret for at udvælge disse tre spørgsmål og sende videre til Henrik Jul og dagen efter lægge videoerne ud på Facebook. Her oplevede vi hurtigt en voldsom popularitet med at stille spørgsmål til Henrik Jul.

Det gav dog også noget forvirring blandt brugerne. Hvis de ikke lige kunne finde det opslag på Facebook, hvori man skulle stille sine spørgsmål, eller hvis det endnu ikke var blevet slået op, begyndte brugerne at stille spørgsmål i alle mulige andre opslag. Det gav os et større arbejde, når de skulle udvælges, men det gjorde os også mere umage med at få videoerne lagt ud så hurtigt som muligt.

– Koncept for mobil-app

I undervisningen samt i både Danisco-projektet og AaB Inside har fokus den håndholdte oplevelse været i højsædet. Derfor var det også vores forhåbning, at der blev lavet en Giro-App, især eftersom TV 2’s Tour de France-App er meget populær. TV 2 ønskede dog ikke at udgive en særskilt mobil applikation i forbindelse med Giro d’Italia 2012, derfor kan vi ikke beskrive et sådant koncept.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *